Kosmetiki enjamlar we gaplama

Ösüş taryhy

Eugeng International Trade Co., Ltd., Şanhaý Hytaýda kosmetika üçin plastmassa gaplaýyş we tehnika hünärmen we döredijilik söwda kompaniýasydyr.

Pomada maşynlaryny, poroşok press maşynlaryny, dodak ýalpyldawuk doldurgyç maşynlaryny, maskara maşynlaryny, dyrnak çalýan maşynlary, kosmetiki galam doldurma maşynlaryny, bişirilen poroşok maşynlaryny, bellikleri, gaplaýjy we beýleki reňkli kosmetika enjamlaryny dizaýn edýäris, öndürýäris we eksport edýäris.

Kosmetiki enjamlar we gaplama

Iň soňky önümler

Maskara

Maskara

Akylly we özüne çekiji uly gözler, ýagty we ýönekeý gözler, dünýä janly we hyjuw bilen seredýän, nädip gymyldamaly däl?Galyň kirpikleri, demi bilen kebelek ýelekleri ýaly ýuwaşja titreýän ýaly ýaňaklaryna iki sany fan şekilli kölege saldy.Kirpikleri suratlandyrýan owadan sözlem.
gelenler_item_pro_1
Göz kölegesi

Göz kölegesi

Akylly we özüne çekiji uly gözler, ýagty we ýönekeý gözler, dünýä janly we hyjuw bilen seredýän, nädip gymyldamaly däl?Galyň kirpikleri, demi bilen kebelek ýelekleri ýaly ýuwaşja titreýän ýaly ýaňaklaryna iki sany fan şekilli kölege saldy.Kirpikleri suratlandyrýan owadan sözlem.
gelenler_item_pro_2
Pomada

Kosmetiki enjamlar we gaplama

Pomada

Aýal we pomada 10,000 ýyllyk CP-leriň jübütidir.Agzyňyza pomada dakmak ýüregiňizi açyklaşdyrar.Aýallar daşary çykanda gyzyl geýmeli, gyzyl bolsa siziň häsiýetiňizi kesgitleýär.

Kosmetiki enjamlar we gaplama

Häzir biziň bilen habarlaşyň

Islän soraglaryňyz ýa-da haýyşlaryňyz, arkaýyn habarlaşyň.
Siziň haýsydyr bir meseläňizi 24 sagadyň dowamynda çözeris.