• nybjtp

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

takmynan2

Biz näme edýäris

Eugeng professional we döredijilik söwda kompaniýasydyrplastmassa, metal, kagyz, aýna gaplamak&enjamlarŞanhaý Hytaýda kosmetika üçin.Müşderileriň önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp, kosmetika pudagynda barha artýan abraýyny artdyrmaga çalyşýarys we müşderiniň isleginden elmydama öňe geçip, iň oňat we iň ýokary derejeli tehnologiýalary we maglumatlary üpjün ederis.

Songjiang senagat seýilgähinde güýçli R&D topary bolan öz maşyn öndürýän zawodymyz we plastmassa sanjym zawodymyz bar.Şeýlelik bilen, täze önümleri öndürmek üçin hyzmatdaşlyk edip bileris we size özüňiz üçin ýasalan önümleri hödürläp bileris.Pomada maşynlaryny, poroşok press maşynlaryny, dodak ýalpyldawuk doldurgyç maşynlaryny, maskara maşynlaryny, dyrnak çalýan maşynlary, kosmetiki galam doldurma maşynlaryny, bişirilen poroşok maşynlaryny, bellikleri, gaplaýjy gaplary, beýleki reňkli kosmetiki enjamlary dizaýn edýäris, öndürýäris we eksport edýäris.

takmynan3
takmynan4
takmynan 5

Biziň isleýän zadymyz

Aktiwlerimizi giňeltmek mümkinçiliginden peýdalanyp, abraýly kompaniýaňyz bilen söwda etmek isleýäris.Islegleriňizi ýerine ýetirip biljekdigimizi ýa-da islendik meselede size kömek edip biljekdigimizi duýsaňyz, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Eugeng bilen şertnama baglaşanyňyzda, biziň müşderimiz bolmaýarsyňyz, biziň hyzmatdaşymyz bolýar.

Müşderilerimiz

Müşderilerimiz esasan ABŞ-da, Angliýada, Günorta Koreýada, Fransiýada, Italiýada, Awstraliýada, Kanadada we Günorta Afrikada ýerleşýär

takmynan7

Hyzmatdaş

takmynan8