• nybjtp

Habarlar

 • Geň galdyryjy kosmoprof we ajaýyp üstünlik

  Geň galdyryjy kosmoprof we ajaýyp üstünlik

  Sergi ähli müşderilere beren goldawlary üçin üstünlikli tamamlandy.Aşakda diapleýdäki enjam üçin jikme-jik maglumat berilýär.· 1 ýokary ýapyşykly materiallar üçin içki wilka bilen 30L basyşly tank, Piston dolandyrylýan doza nasosy we turba wagtynda servo motorly hereketlendiriji doldurgyç bilen ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun!

  25-nji dekabry hristianlaryň köpüsiniň Isanyň doglan gününi bellän güni.Ilki bilen Ro Christmasdestwo ýokdy.Ilkinji Ro Christmasdestwo 138-nji ýylda, ilkinji ýazgyda 336-njy ýylda bolandygy aýdylýar. Emma Injilde Isanyň haýsy güni doglandygy görkezilmeýär, şonuň üçin dürli Ro Christmasdestwo günleri d ...
  Koprak oka
 • Kosmetika gaplamalarynda ýerüsti işlemek

  Kosmetika gaplamalarynda ýerüsti işlemek

  Surfaceerüsti işlemegiň köp usuly bar, salgylanmak üçin aşakdaky nusgalary tapmagyňyzy haýyş edýäris.Aşakda iň täze önüm tanyşdyryşymyz Boş kosmetiki gülgüne meýdança ýörite magnit pomada turba konteýner gaplama gap boş boş ýörite logotip silindr görnüşli 4ml Lipgloss turba konteýner gaplamasy 12ml Boş C ...
  Koprak oka
 • Kosmobeaute Indoneziýa üçin doly üstünlik

  Kosmobeaute Indoneziýa üçin doly üstünlik

  Gadyrly müşderiler: Geleniňiz üçin sag boluň.Tanyşanyma şat!Bu gün bir sergä gatnaşdym, gaty gowy boldy!Köp ajaýyp eksponatlary we displeýleri gördi, şeýle hem köp gymmatly maglumatlary we aragatnaşyklary gazandy.Bu sergi maňa hünär bilimimi ösdürmäge hakykatdanam kömek etdi we ...
  Koprak oka
 • Kosmobeaute Indoneziýa 2023

  Kosmobeaute Indoneziýa 2023

  “Cosmobeaute indonesia” Indoneziýadaky iň uly gözellik ýarmarkasy we 80% halkara markasy bolan ýeke-täk gözellik ýarmarkasydyr.Günorta-Gündogar Aziýada gözellik we dellekhana pudagy tarapyndan ykrar edilen meşhur waka we ... tarapyndan ykrar edilen we berk goldanýan ýokary hilli sergä öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Maskara turbasynyň, lipgloss turbasynyň we göz gamaýjy turbanyň şuňa meňzeş gurluşy

  Maskara turbasynyň, lipgloss turbasynyň we göz gamaýjy turbanyň şuňa meňzeş gurluşy

  Maskara turbasynyň gurluşy esasan bäş esbapdan durýar: pudagyň ösmegi bilen gapak, taýajyk, çotga, süpürmek, çüýşe, köp gaplaýyş material öndürijileri gurluşda üznüksiz täzelikleri amala aşyrýarlar, şlang ýaly maskara turba garnituralaryna-da girdi. .Maskar ...
  Koprak oka
 • Pomada turbasynyň gurluşy

  Pomada turbasynyň gurluşy

  Kosmetiki gaplaýyş materiallary pomada turbasynyň gurluşy aşakdaky görnüşlere bölünýär: 1. önümiň klassifikasiýasy: komponentlere görä: örtük, aşaky, orta ýadro (orta daşy, monjuk, vilka we spiral) we ş.m., umuman alýumin önümleri. , anod bejergisinden soň b ...
  Koprak oka
 • Kosmetiki gaplamalar - materiallar

  Kosmetiki gaplamalar - materiallar

  AS: Gatylygy ýokary däl, birneme gowşak, aç-açan reňkde açyk ses bolýar we gök fon kosmetika we iýmit bilen göni aragatnaşyk saklap bilýär.Adaty losyon çüýşelerinde wakuum çüýşeler, adatça, çüýşäniň beden materiallary bolup, kiçijik krem ​​çüýşesini hem öndürip biler ...
  Koprak oka
 • CBE-de üstünlik, ähli müşderiler üçin sag boluň!

  CBE-de üstünlik, ähli müşderiler üçin sag boluň!

  27-nji gözellik sergisi (Şanhaý CBE) 2023-nji ýylyň 12-14-nji maýynda Şanhaý Pudong täze halkara sergi merkezinde ýene-de geçirildi.Statistikalara görä, 2023-nji ýylda Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Fr ... ýaly 27-nji CBE Hytaý gözellik sergisine ýurtlardan we sebitlerden gelen 40-dan gowrak gözellik markasy we önümleri girdi.
  Koprak oka
 • 27-nji Şanhaý CBE-de N4P04 stendimize hoş geldiňiz

  27-nji Şanhaý CBE-de N4P04 stendimize hoş geldiňiz

  2023-nji ýylyň 12-14-nji maýynda 27-nji CBE Hytaý gözellik sergisi we CBE üpjünçilik zynjyry sergisi Şanhaý täze halkara sergi merkezinde (Pudong) başlar!Uly sergi meýdançasy, sergä gatnaşyjylaryň täsirli hatary, giňişleýin pudak kategoriýasy matrisasy, güýçli halkara moda atmosferasy diýsek ...
  Koprak oka
 • Gowy hilli material- PETG

  Gowy hilli material- PETG

  Häzirki bazar ýagdaýyndan köp adam hiç haçan PETG-e duçar bolman biler.Aslynda, PETG-iň hakyky başlangyjy ýokary derejeli kosmetika üçin aç-açan plastmassa gaplaýyş materiallary bilen boldy.Ozal ýokary derejeli kosmetika üçin aç-açan plastmassa gaplaýyş materiallary adatça akril, whi ...
  Koprak oka
 • PCR materiallary hakda näçe bilýärsiňiz?

  PCR materiallary hakda näçe bilýärsiňiz?

  PCR durnukly gaýtadan işlenen materiallar, şol sanda r-PP, r-PE, r-ABS, r-PS, r-PET we ş.m. PCR materialy näme?PCR materialy göçme manyda: sarp edilenden soň gaýtadan işlenen plastmassa.Sarp ediji plastmassa iberiň.Bütin dünýäde plastmassa önümleriniň ulanylyşynyň köpelmegi sebäpli plastmassa galyndylary yzyna gaýtaryp bolmajak zeper ýetirdi ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3